Když se Vám najednou změní metabolismus…

by on

Ano, během života člověka se v rámci jednotlivých jeho vývojových fází jednoduše proměňují metabolické nároky našeho organismu. Někdy se jedná o pouhé drobnosti, v jiných fázích života pak o znatelné skoky. Tyto „životní zlomy“ se pak mohou během poměrně krátké doby projevit například znatelným přírůstkem tělesné hmotnosti či intolerancí na některé typy potravin, které Vám do té doby nedělaly žádné problémy.

Učiňte potřebné změny vycházející z potřeb Vašeho organismu

Sledujte své tělo i zažívání se zdravou zvědavostí a monitorujte tak nároky vlastního organismu. Těmto nárokům pak přizpůsobujte také své stravovací návyky. V každém případě Vám pak s naplněním základních nutrientů potřebných pro fungování Vašeho těla může dopomoci ketodieta.

Written by: